RI 468 Juli-Ane

RI 468 Juli-Ane

Juli-Ane er en 24 meter lang og moderne konsumtrawler, der er bygget på Vestværftet i Hvide Sande i 2000.

Kvaliteten på fisken har altid haft højeste prioritet om bord på Juli-Ane, hvor fisken fanges bæredygtigt, samtidig med sporbarheden praktiseres i de daglige rutiner og i måden hvorpå fiskeriet udøves. Fiskeriet foregår det meste af året i Nordsøen og i Skagerrak efter fladfisk og torsk, og om vinteren rigges der om til torskefiskeri i Østersøen. Besætningen på Juli-Ane er på 6 mand, og har en turnusordning, hvor 4 mand er på havet og 2 holder fri pr. fangstrejse.

Fangstrejserne har typisk en varighed på mellem 2 og 4 dage, hvilket betyder at der altid leveres friske fisk til vores kunder og på fiskeauktionen.

MSC certificeret fiskeri

RI 468 Juli-Ane er i dag et MSC certificeret fiskefartøj. En mærkning der er forbrugernes garanti for, at fiskeriet er bæredygtigt og sporbart. Denne certificering efter Marine Stewardship Council, gælder for rødspætter fanget i Nordsøen og for torsk fanget i den østlige Østersø.

Hvide Sande båden har kamera-overvågning af fiskeriet om bord, som en del af et forsøg i samarbejde med Fiskeridirektoratet, som undersøger, hvor stor en del af fangsten der består af undermålsfisk. Undersøgelserne giver samtidig DTU Aqua og Fiskeridirektoratet, en stor viden om fiskebestandene i Nordsøen her og nu.

RI 468 Juli-Ane's teknisk udstyr

Kutteren har alt tænkeligt moderne teknisk udstyr om bord, dels til navigation, kommunikation og fiskesøgning, men også tekniske hjælpemidler, for at gøre dagligdagen så behagelig, for besætningen, som overhovedet muligt. Der er blandt andet adgang til internet og telefon, så besætningen bedre kan opretholde kontakten med familien derhjemme. Der er parabol ombord med mange tv-programmer, så alle kan følge med i nyhederne og se hvad der foregår i verden udenfor båden.

Juli-Ane er et partrederi, som deles med den kun 29-årige, Johan Løvendahl Nielsen, der i 2010 købte 25% af kutteren og med Verner Møller Jensen, som ejer resten af båden.

Billeder fra skibet

Billeder efter ombygning af skibet

https://goo.gl/photos/gK5BZp3htqsNt3Sx6

Ursula Wiedemann har været på ferie i Hvide Sande og taget egne billeder af skibet

https://goo.gl/photos/E6i3BKkmndmaVsJTA

Galleri

Kontakt

RI468 Juli-Ane

Verner Møller

Geflevej 96
6960 Hvide Sande

info@ri468juliane.dk

Sociale Medier

Mød os på Facebook