RI 568 Jette-Mona

Om MSC ordningen

MSC er en garanti for at fiskeriet drives bæredygtigt og sporbart. MSC bygger på 3 hovedprincipper, som er bæredygtige fiskebestande, minimering af påvirkningen af miljøet og en effektiv forvaltning. Under de tre principper findes yderligere 31 kriterier, som alle fiskerier i MSC-programmet skal dokumentere.

Kravene til et certificeret fartøj er skrappe, og varetages håndfast af organisationen Marine Stewardship Council. Skibene og fiskebestandene tjekkes løbende, og mindst en gang om året, i den periode på 5 år certificeringen gælder. Udfører skibene et skånsomt fiskeri i al almindelighed og fiskes der bæredygtigt i særdeleshed, kan certificeringerne fornyes efter en fuld certificering.

Certificeringerne er ikke gratis for bådene, og koster både tid og penge, men med det blå MSC mærke, er det på den anden side også et gyldigt bevis for et både skånsomt, bæredygtigt og sporbart fiskeri.

Beskrivelse af MSC principperne

Kilde: MSC.org

Kontakt

RI468 Juli-Ane

Verner Møller

Geflevej 96
6960 Hvide Sande

info@ri468juliane.dk

Sociale Medier

Mød os på Facebook